ISWS Pedigree Database

Pedigree of:
Kristull Kali
(F) 15 Mar 1997, 2000-33/01, Black/Spotted on Extreme White CallName = Kali
Windsprite Autumnal Xenon
14 Feb 1983
2000-CF-02 Red Brindle, CallName=Zee

Windsprite Autumnal Danny
26 Jan 1982
2000-CPF-11

Windsprite Winter Talisman

Windsprite Autumnal Image

WindnSatin Kristull Sunrise

2000-CF-15/01 Black/Spotted on White, CallName=Reiser