ISWS Pedigree Database

Pedigree of:
Windspirit Allagante Nitro2go
(M) 26 Jan 2013, 2013-383/02, Fawn Brindle/Irish Marked CallName = Nitro
Allagante Mohegan Sun
10 May 2011
2011-308/01 Fawn/Spotted on White, CallName=Nike
Allagante Chinook Winds
25 Jun 2007
2007-195/01 Red Brindle/Spotted on White, CallName=Chino

Allagante Gambler
15 Apr 2005
2005-152/02 Red Brindle/White Trim, CallName=Gambler

Kristull Joker
04 Jan 2004 2004-115/04 Red Brindle/Irish Marked, CallName=Joker
Kristull Ultima
19 May 2001 2001-79/01 Red Brindle, CallName=Tima
Allagante Luna Chiana
28 May 2003
2003-105/01 Cream/Spotted on Extreme White, CallName=Chiana

Windspirit Apache Allagante
23 Jan 2002 2002-85/01 Red Brindle/Irish Marked, CallName=Apache
Kristull Dabisha Allagante
10 Feb 2000 2000-59/03 Self Brindle, CallName=Dabisha
Allagante Hot Tamale
02 Apr 2008
2008-212/03 Red/Spotted on Extreme White, CallName=Tootsie

WindDancer Tocho Allagante
12 Mar 2005
2005-149/01 Fawn/Irish Marked, CallName=Tocho

Allagante Suzie Q's Racer
25 May 2003 2003-104/01 Blue Fawn Brindle/Spotted on White, CallName=Turbo
Kristull Y-Not
27 Jan 2002 2002-86/01 Black Brindle/Irish Marked, CallName=Breanna
Kristull Undeniably Simone
13 Jan 2005
2005-145/01 Cream Brindle, CallName=Simone

Kristull Fallon
05 May 2003 2003-102/02 Gold Brindle, CallName=Fallon
Kristull Impetuous
23 Oct 2003 2003-111/01 Red, CallName=Imp
Seiran Ayame Windspirit
03 May 2005
2005-154/05 Fawn Brindle, CallName=Hillevi

Kristull Rowan
18 Mar 2001
2001-73/05 Self Gold Brindle, CallName=Robban

Kristull Incognito
12 Apr 1990
2000-10/01 Self Red Brindle, CallName=Nameless

Kristull Decadence
13 Mar 1985 PROJECT Black & Tan Brindle, CallName=Deco
WindAuer Kristull Windsong
14 Jun 1989 FOUNDATION Self Red, CallName=Ruby
Kristull Z-Mystery
14 Jun 1999
PROJECT Red Brindle, CallName=Mystery

Kristull Chili
01 Apr 1996 2000-32/01 Red Brindle, CallName=Flame
WindAuer Kristull Windsong
14 Jun 1989 FOUNDATION Self Red, CallName=Ruby
Kristull Quetzel
06 Dec 2000
2000-72/06 Brindle/Irish Marked, CallName=Qualissa

Kristull Gringo
11 Nov 1992
PROJECT Silver Brindle/White Trim, CallName=Gringo

WindAuer Hamlet of Ryhka
28 Oct 1989 2000-23/02
Kridoni's Bengala
13 Jan 1989 FOUNDATION Red Brindle/White Trim
Kristull Silver
10 Aug 1997
PROJECT, CallName=Silver

Windsprite Autumnal Xenon
14 Feb 1983 FOUNDATION Red Brindle, CallName=Zee
Birchwood's Silver Legend
04 May 1991 BORZOI, CallName=TapiSilver