ISWS Pedigree Database

Siblings of:
Sarafias Hely
(F) 20 May 2017, 2017-650/02, Black Brindle/Spotted on Extreme White CallName = Uni
Sire Marsavan Fabio Deacon   (M) 07 Sep 2012 2012-388/03 Black Brindle/Spotted on White, CallName=Nuutti
Dam Morgandell Voyager Sarafias   (F) 06 Oct 2012 2012-371/04 Silver Brindle/Spotted on White, CallName=Dina
Full Siblings
  1. Sarafias Halla   (F) 20 May 2017 2017-650/01 Gold/Spotted on Extreme White, CallName=Halla
  2. Sarafias Havu   (M) 20 May 2017 2017-650/03 Silver/Spotted on Extreme White, CallName=Savu
Sire Sibling 1 Sarafias Fionella   (F) 11 Aug 2009 2009-253/02 Black, CallName=Miisa
Offspring
  1. Sarafias Iltatahti   (M) 25 Jul 2017 2017-649/01 Black/White Trim, CallName=Floki